Pospeševalec procesov industrijske simbioze

Čeprav je potencial industrijske simbioze (IS) pri doseganju zelene rasti in izvajanju krožnega gospodarstva dokazan, obstaja razkorak med veščinami, ki jih zagotavljajo izobraževalne ustanove, in tistimi, ki jih dejansko zahteva industrija. Šest partnerjev je združilo moči, da bi zapolnilo to vrzel in razvilo nov poklicni profil – pospeševalec procesov industrijske simbioze, ki združuje nabor spretnosti in kompetenc, potrebnih za nadaljnji razvoj IS.

Cilji

  • uporabnikom zagotoviti ustrezne veščine in znanje o industrijski simbiozi danes in jutri;​
  • ustvariti nove zaposlitvene možnosti;​
  • podjetja spodbuditi k sprejemanju načel krožnega gospodarstva.
Pospeševalec procesov industrijske simbioze bo odgovoren za različna opravila: izvajanje analize lastnega ekosistema, definiranje in spodbujanje sinergij med podjetij, usklajevanje sodelovanja med zainteresiranimi​ stranmi itd.​

Ciljna skupina

INSIGHT omogoča pridobitev novih kompetenc za zaposlene​ v regionalnih razvojnih agencijah, tehnoloških parkih, tehnoloških centrih, lokalnih in regionalnih upravah in katerih koli drugih organizacijah, ki so povezane​ z gospodarskim razvojem.​

Rezultati

INSIGT_SI